عبارت مورد جستجو:
  دوشنبه 3 آبان 1400
دوسالانه‌ها  

 

شهریار توکلی
متولد 1348 تهران
کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر 1376
کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر1382
صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه تخصصی حرفه: هنرمند (1381-1391)

سوابق:

 
نمایشگاه انفرادی :
گالری هفت ثمر : 1373
گالری هفت ثمر : 1376
گالری هفت ثمر : 1378
گالری هفت ثمر : 1380
گالری هفت ثمر : 1381
گالری هفت ثمر : 1384
گالری ماه مهر : 1388

نمایشگاه گروهی :

نمایشگاه "نگاه ایرانی " / اصفهان 1381
نمایشگاه "نقره ایرانی " / مینه سوتا – آمریکا 1383

کتاب :
مجموعه عکس " اگر تو مرا نبینی " (نشر نظر1384)