عبارت مورد جستجو:
  دوشنبه 3 آبان 1400
دوسالانه‌ها 


 رومين محتشم

متولد ارومیه1340
فارغ التحصیل عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا 1380
نشان درجه دو هنری از ارزشیابی هنرمندان کشور 1387

سوابق:

نمايشگاه های گروهی و انفرادی
موزه هنرهاي معاصر 1367
اروميه، اولین نمایشگاه انفرادی 1370
اولين جشنواره بين المللي عكس كودك ونوجوان سوره 1371
تركيه، استانبول 1373
اتريش،  لینز 1374
 ژاپن، آسا هي شيمبون‍ 1374
تركيه، استانبول 1375
اتريش، لینز 1376
هشتمين نمايشگاه بين المللي عكس ايران 1378
فرانسه، پاریس 1380
اتريش، لینز1381 
يونان، موزه تسالونیکی 1381
قبرس 1381
نمايشگاه بين ا لمللي عکس خلاق،  سنگاپور 1383
نهمين نمايشگاه دوسالانه عكس ايران 1383
دهمين نمايشگاه دوسالانه عكس ايران 1385
گالري هفت هنر، تهران 1386
اولین اکسپوی عکس ایران، فرهنگستان هنر 1387
یازدهمین نمایشگاه دوسالانه عکس ایران 1387
تصویر سال ایران 1391 تا 1381 دوره های اول تا نهم
سومین نمایشگاه بین المللی آنجللو، ایتالیا 1388
نمایشگاه گروهی، سلیمانیه، عراق 1388
نمایشگاه انفرادی، گالری مهروا، تهران 1389
انفرادی، تالار هنرهای معاصر، تبریز 1389
ورک شاپ در ازمیر، ترکیه 1389
داوری جشنواره ها ونمایشگاه های کشوری عکس
مدرس هنر و عکاسی در دانشگاه
افتتاح گالری محتشم 1390
بلژیک-کناک هیست 1391
نمایشگاه گروهی ، گالری محتشم ارومیه 1391

جوايز
چهارمين نمايشگاه سالانه عكس ايران
اولين جشنواره بين المللي عكس كودك ونوجوان-ایران
آسا هي شیمبون، ژاپن ‍‍‍‍‍ ‍‍‍پنجاه ششمین دوره
هشتمين نمايشگاه بين المللي ودوسالانه عكس ايران
نمايشگاه بين المللي خلاق سنگاپور
 دهمين نمايشگاه دوسالانه عكس ايران
یازدهمین نمایشگاه دوسالانه عکس ایران
نمایشگاه بین المللی اتریش، بخش طبیعت
نمایشگاه بین المللی بلژیک ، کناک هیست