عبارت مورد جستجو:
  يكشنبه 23 مرداد 1401
دوسالانه‌ها 


       برگزیدگان بخش مستند

          

          محمد مهدی مؤذن                                 نعمت اله معینی امین                                یونس کلاه دوز


     تقدیرشدگان بخش مستند

          

          مختار حسین‏زاده                                     جلال شمس آذران                               ابراهیم صفریان برمیبرگزیدگان بخش نوآورانه

         

          مهرداد عسگری طاری                                فهیمه فروغی                                        مریم فریدونی


تقدیرشدگان بخش نوآورانه

          

     
سیده غزاله غضنفری                                       صمد قربان‏زاده                                     احمد مطلایی


برگزیدگان تور عکاسی در شهر یزد

         

         
مهرداد عسگری طاری                                        مصطفی بذری                                      حسن دهقان دوست