عبارت مورد جستجو:
  يكشنبه 23 مرداد 1401
دوسالانه‌ها 
 آغاز فروش عكس هاي دوسالانه در خانه هنرمندان ايران بازگشت

عكس هاي 4 تا 10 ميليون ريالي

فروش آثار دوازدهمين دوسالانه ملي عكس ايران از امروز ششم تيرماه در خانه هنرمندان ايران آغاز مي شود.

به گزارش روابط عمومي دوازدهمين دوسالانه ملي عكس ايران، 129 عكس دوسالانه در دو رشته عكاسي نوآورانه و مستند از امروز به فروش مي رسد.

هريك از عكس هاي دوسالانه در سه نسخه با قيمت چهار تا شش ميليون ريال ، آثار تقدير شده با قيمت شش تا هشت ميليون ريال و آثار برگزيده هشت تا 10 ميليون ريال براي فروش ارائه مي شود.

دوازدهمين دوسالانه ملي عكس ايران با 129 عكس از 110 عكاس در دو بخش عكاسي مستند و نوآورانه در گنجينه فرهنگ و هنر يزد و خانه هنرمندان ايران برگزار شده است.

نمايشگاه آثار دوسالانه تا 23 تيرماه در گنجينه فرهنگ و هنر يزد و تا 14 تيرماه در خانه هنرمندان ايران ادامه دارد و از ششم تا 14 تيرماه عكس هاي دوسالانه براي فروش در خانه هنرمندان

ايران ارائه مي شود. آثار دوازدهمين دوسالانه ملي عكس ايران از ميان 14 هزار و 713 عكس رسيده به دبيرخانه دوسالانه انتخاب شده است.

روابط عمومي

دوازدهمين دوسالانه ملي عكس ايران

تاريخ خبر:  1391/04/06